VAT Refund: Practical Application and Documentation Requirement

  3.300.000 VND 3.300.000 VND 3300000.0 VND

  3.300.000 VND

  Option not available

  This combination does not exist.

  REGISTER COURSE

  DURATION
  3 hours (1:30 p.m. - 4:30 p.m.) 
  WHEN 
  20 - November - 2020
  Registration Ends: 18 November 2020
  WHERE
  Floor 10, Sun Wah Tower, 115 Nguyen
                                                              Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, 
                                                              Hochiminh City 

  Want to run this course in house? Click Here

  Course description

  Provide knowledge of VAT refund principles and regulatory requirements of documentation of VAT refund application.

  Course Agenda:

  1/Legal base and Entitled case
  2/Typical technical issues
  3/Other Administration issues

  Instruction language: Vietnamese


   

  Cung cấp kiến thức về nguyên tắc của việc Hoàn Thuế giá trị gia tăng và các yêu cầu pháp lý về tài liệu, chứng từ phục vụ cho việc Hoàn thuế Giá trị gia tăng.

  Chương trình học: 

  1/ Cơ sở pháp lý và các trường hợp được hoàn thuế
  2/ Những chất vấn thường gặp về hồ sơ hoàn thuế
  3/ Những vấn đề hành chính khác

  Ngôn ngữ hướng dẫn: Tiếng Việt


  Meet the Trainer Team

  Company team

  Nguyen Thi Mai Anh

  Director, Tax & Legal