KPMG OnDEMAND

Tiếp cận một nguồn nhân lực có chuyên môn và trình độ bất kỳ khi nào bạn cần. KPMG OnDemand cung cấp cho bạn các giải pháp nhân sự hiệu quả trong ngắn hạn với chi phí cạnh tranh nhất.

Đăng ký Chi Tiết

Dịch vụ của chúng tôi

Phân tích

Phân tích, rà soát, tổng hợp và diễn giải cơ sở dữ liệu để giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định chính xác dựa trên thông tin và số liệu thực tế.

Quy trình lưu trữ hồ sơ

Hỗ trợ thiết lập và rà soát hệ thống kế toán và lưu giữ hồ sơ, cũng như việc ghi chép và báo cáo giao dịch tài chính hàng ngày, bao gồm các hoạt động mua hàng, bán hàng, hóa đơn hay các thanh toán khác của doanh nghiệp.

Phân tích Kinh doanh và Quy trình vận hành

Tái cơ cấu, tối ưu hóa định hướng và hoạt động kinh doanh trong tương lai thông qua việc tìm hiểu và phân tích chuyên sâu về doanh nghiệp. Ví dụ bao gồm: xác định yêu cầu và nguồn lực cần thiết, xây dựng đề án kinh doanh, thiết lập mô hình vận hành.

Quản lý và báo cáo tài chính

Các công việc hành chính liên quan đến hoạt động tài chính và kế toán như hạch toán, đối chiếu, tuân thủ pháp chế, giao dịch thu chi, quản lý tiền lương, hồ sơ thuế và cân đối nhu cầu tài chính cuối tháng hoặc cuối năm.

Mô hình tài chính

Rà soát và xây dựng mô hình tài chính theo các mục đích khác nhau, bao gồm đề án kinh doanh, tái cấu trúc, mua bán-sáp nhập, thoái vốn, định giá, dự báo và dự toán ngân sách.

Báo cáo quản trị

Hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp trong việc chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho mục đích báo cáo ban quản trị hay hoạt động thông tin và báo cáo với các đối tác.

Quản trị dự án

Hỗ trợ các công việc quản lý hành chính như trợ giúp nhân viên dự án, hậu cần, phiên dịch, theo dõi và đánh giá tiến độ nhằm đảm bảo lịch trình và ngân sách đã phê duyệt.
Quy trình hoạt động

Đăng ký

Hãy cho chúng tôi biết về doanh nghiệp và thông tin liên hệ của bạn

Gửi yêu cầu

Hãy cho chúng tôi biết về nguồn lực mà bạn đang cần

Phản hồi trong vòng 48 giờ

Chúng tôi sẽ cung cấp để bạn có thể lựa chọn trong danh sách chuyên gia của KPMG

Lựa chọn chuyên gia

Xác nhận thỏa thuận lần 2 bằng văn bản sau khi bạn đã lựa chọn chuyên gia của KPMG